Współpraca

zdjęcie seniorów i seniorek z dyplomami, wszyscy uśmiechnięci
Absolwentki i absolwenci kursu komputerowego. Fot. Beata Wołkanowska

Poniżej zamieszczamy listę instytucji, organizacji, inicjatyw i osób, które współpracowały z nami w kolejnych edycjach projektu. Bardzo się cieszymy z każdego, wspólnie podjętego działania na rzecz zachowywania historii kobiet Stoczni Gdańskiej (i nie tylko). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

STOCZNIA JEST KOBIETĄ – PROJEKT SENIOREK I SENIORÓW (Edycja 3)

Organizator: Stowarzyszenie Arteria

Partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej (Polska) | Archiwum Historii Kobiet Narodowej Biblioteki Islandii (Islandia) | Oslo and Akershus University College (Norwegia) Europejskie Centrum Solidarności

Współpraca: Metropolitanka, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Fundacja 50 Aleja, Europejskie Centrum Solidarności, Archiwum Państwowe w Gdańsku, 3Step Sp. z.o.o., Klub Seniora „Motława”

Projekt „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

belka logotypów

STOCZNIA JEST KOBIETĄ – OPOWIEŚCI KOBIET ZE STOCZNI GDAŃSKIEJ 2

Organizator: Stowarzyszenie Arteria

Partner: Instytut Kultury Miejskiej

Współpraca: Metropolitanka, Ośrodek Karta Patronat Honorowy: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Matronat: Feminoteka

Patronat medialny: Platforma Kultury, iBedeker, www.gdansk.pl, Radio Gdańsk, Historia i Media

Projekt dofinansowany był ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

logotypy z 2 edycji

STOCZNIA JEST KOBIETĄ. OPOWIEŚCI KOBIET ZE STOCZNI GDAŃSKIEJ

Organizator: Stowarzyszenie Arteria

Partner: Instytut Kultury Miejskiej, projekt Metropolitanka

Matronat: Feminoteka

Patronat Honorowy: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,

Patronat medialny: Platforma Kultury, iBedeker, Radio MORS

Projekt “Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej” realizowany jest przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej bądź Narodowej Agencji i instytucje te nie są za nie odpowiedzialne.

pasek_logotypy_v2