Warsztaty

W ramach trzech edycji projektu przeprowadziłyśmy prawie 300 godzin warsztatów skierowanych zarówno do osób młodych, twórczyń i twórców projektu jak i do seniorek i seniorów.

W pierwszej  drugiej edycji szkoliliśmy przede wszystkim z zakresu tworzenia historii mówionej, która ma na celu dotarcie do świadkiń i świadków historii i ocalenie od zapomnienia historii osób i miejsca niezwykłego na mapie i w dziejach Polski.

Warsztaty trzeciej edycji miały na celu przede wszystkim aktywizację seniorów i seniorek poprzez podniesienie ich kompetecji pozwalających na aktywne włączenie ich w prace projektowejak również podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w projekt do realizacji działąń i produktów z nim związanych.

W ramach projektu odbyły się między innymi:

Warsztaty komputerowe

Prowadzone przez Beatę Wołkanowską z Fundacji 50 Aleja warsztaty komputerowe były  naszym największym przedsięwzięciem. Pracowałyśmy z seniorkami i seniorami z całego Gdańska, prowadząc zajęcia w Filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Instytucie Kultury Miejskiej oraz w siedzibie Fundacji 50 Aleja. Przeszkoliłyśmy około 120 osób, włączyłyśmy w to również wolontariuszki i instytucje. Więcej  o samych warsztatach można przeczytać na stronie poświęconej podsumowaniom warsztatów.

Warsztaty komputerowe. Fot. Beata Wołkanowska
Warsztaty komputerowe. Fot. Beata Wołkanowska

Warsztaty z obsługi tabletów

Warsztaty te miały na celu przede wszystkim przygotować seniorki i seniorów do obsługi i testowania powstającej aplikacji mobilnej. Na intensywnych kursach przeszkolonych zostało prawie 100 osób. Zajęcia prowadzone były przez Grzegorza Krause oraz Martę Tymińską.

Warsztaty z obsługi tabletów. Fot. Tomasz Ziółkowski
Warsztaty z obsługi tabletów. Fot. Tomasz Ziółkowski

Cyfrowe archiwum społeczne

Warsztaty miały na celu przegląd metodologii oraz praktyki prowadzenia archiwów społecznych. Podczas warsztatów powstały pomysły na dwie akcje służące zbieraniu materiałów dotyczących Stoczni: „STOcznia zdjęć” oraz konkurs zorganizowany w szkole podstawowej znajdującej się w okolicy zamieszkanej przez dawne pracownice i dawnych pracowników Stoczni.

archiwa

Warsztaty dotyczące pracy z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi

Warsztaty poprowadziły trenerki związane z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę: Katarzyna Ścieżka, Karolina Pluta oraz Zofia Zaorska. Uczestniczyło w nich 20 osób w różnym wieku. Były one pierwszym zetknięciem się z projektem dla nowych osóbi okazją do integracji z dotychczasowym zespołem.

wspolpraca 2

Warsztaty z herstorii

Prowadzone przez dr Dobrochna Kałwa dotyczyły kilku bloków tematycznych m.in. ram metodologiczne i tematyki badań historii kobiet, Historii kobiet w PRL oraz źródeł i ich interpretacji.

Kreatywne tworzenie aplikacji

Warsztat prowadzony przez Małgorzatę Rycharską oraz Sylwię Żółkiewską z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, w ramach którego stworzyliśmy projekt aplikacji „Stocznia Jest Kobietą”.

wspolpraca miedzypokoleniowa

Warsztaty przygotowujące do prowadzenia wywiadów: z herstorii, z historii mówionej oraz z nagrywania dźwięku

Warsztat herstoryczny prowadzony przez Barbarę Borowiak dotyczył historii kobiet i tego, czym rożni się od historii, której uczono w szkołach. Wprowadzenie do historii mówionej był warsztatem opierającym się o doświadczenia poprzednich edycji projektu i skupiał się na praktycznych aspektach prowadzenia wywiadów narracyjnych. Maciej Tęgi prowadził część poświęconą praktycznym aspektom nagrywania.

„Stocznia jest opowieścią, czyli jak tworzyć narracje o stoczni w oparciu o zasoby archiwum cyfrowego?”

Prowadzone przez Piotra Idziaka i Katarzynę Barańską z Małopolskiego Instytutu Kultury.

Storytelling

Dwuczęściowe warsztaty o budowaniu hitorii prowadzone przez Mimesis Heidi Dahlsveen, profesorka nadzwyczajna w Oslo i Akershus University College of Applied Sciences oraz Hallę Kristin Einarsdottir – islandzką twórczynię filmową.

Warsztaty z Heidi Dahlsveen
Warsztaty z Heidi Dahlsveen
Warsztaty z Hallą
Warsztaty z Hallą Kristin Einarsdottir

Warsztaty Arteterapeutyzne, „NA TLE ŻYCIA”

Warsztaty oparte były o pracę na wspomnieniach i miały na celu wydobycie ich pozytywnego potencjału oraz rozwój umiejętności komunikacji. Warsztaty prowadziła Bogusława Gontarz.

20151030_133609
Fot. Bogusława Gontarz

Cykl warsztatów „OTWARTA STOCZNIA”

Poruszana tematyka to między innymi: podstawy fotografii cyfrowej, praw autorskich, warsztaty koputerowe z zakresu edycji zdjęć i tekstu, obsługa tabletów i inne.

Celem warsztatów „Otwarta Stocznia” było wyposażenie seniorki i seniorów w taki umiejętności związane z obsługą aparatów cyfrowych oraz komputerów, aby mogli uzupełniać bazę Otwarte Zabytki o opisy zabytków stoczniowych; edukacja medialna seniorek i seniorów: wyposażenie ich w umiejętności z zakresu fotografowania architektury, obsługi komputera i tabletu (edycja zdjęć, aplikacja dot. dziedzictwa, edycja tekstu itp.)

2015-08-20-MS-116-22883-09080

Szkolenia Przewodnickie

Prowadziła je przewodniczka, egzaminatorka i edukatorka Anna Perz.

Podczas zajęć zaprezentowano praktyczne aspekty oprowadzania po terenach postoczniowych w warunkach na świeżym powietrzu.

Znaczna część zajęć polegała na próbowaniu przez osoby uczestniczące oprowadzania. Na przygotowanym materiale na temat kobiet w stoczni (otrzymanym od organizatorek projektu) mogły przeprowadzić fragment oprowadzania. Osoba prowadząca oraz grupa podawali informacje zwrotne oraz ewentualne rekomendacje do współpracy z grupą, ustawienia, itp.

kurs przewodnicki

Warsztaty równościowe i historii kobiet

Warsztaty opierały się na pokazaniu osobom uczestniczącym perspektywy równościowej, przedstawienia praktycznej strony herstorii oraz podaniu przykładów oraz wzmocnieniu w używaniu tzw. języka równościowego, wrażliwego. Zajęcia były oparte zarówno na sprawdzonych scenariuszach zajęć, jak np. feministyczno-herstoryczna analiza Powstania Warszawskiego, jak i własnych przykładach wypracowanych od lat przez grupę społeczną Metropolitanka i jej edukatorki.

Zajęcia prowadziły dyplomowane trenerki wrażliwości genderowej: Barbara Borowiak i Anna Urbańczyk.