Publikacja

Publikacja „Stocznia jest kobietą” składa się z dwóch części złożonych z łącznie dwudziestu tekstów: zarówno wywiadów, tekstów przekrojowych jak i tekstów metodologicznych zbierających doświadczenia z pracy nad projektem.

Część pierwsza publikacji ma charakter popularnonaukowy i dotyczy licznych kontekstów, w jakich funkcjonowały pracownice Stoczni.

W drugiej natomiast umieszczone zostaną transkrypcje wywiadów grupowych i eseje dotyczące animacyjnego charakteru projektu: doświadczenia osób koordynujących projekt i osób uczestniczących w nim. Te teksty nastawione są na zebranie obserwacji i wniosków na temat dobrych praktyk pracy w projekcie. Znajdą się tam również scenariusze warsztatów i zajęć, które wprowadzają w tematykę historii kobiet.

Zapraszamy do zapoznania się z pełna wersją publikacji „Stocznia kobiet”, gdzie obok artykułów dostępnych w wersji papierowej znajdziecie Państwo część metodologiczną prezentującą narzędzia, wartości i dylematy etyczne z którymi pracujemy w projekcie. Książka znajduje się pod tym linkiem.

PEŁNA WERSJA PUBLIKACJI „STOCZNIA KOBIET” – LINK

publikacja, okładki