Poprzednie edycje

ulotki i okładki projektu
Ulotki i publikacje z trzech edycji projektu.

Stocznia Jest Kobietą – edycja pierwsza

„Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej” był edukacyjnym projektem herstorycznym realizowanym przez Stowarzyszenie Arteria we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej oraz osobami z grupy społecznej skupionej wokół projektu „Metropolitanka”. W jego ramach Pomorska młodzież zbierała historie mówione kobiet związanych poprzez pracę, działalność społeczną, polityczną, artystyczną i powiązania rodzinne z dawną Stocznią Gdańską oraz pracującymi tam osobami. Opowieści stały się podstawą bezpłatnego audioprzewodnika, dzięki którym można samodzielnie zwiedzić tereny dawnej Stoczni.

Stocznia jest kobietą. Audioprzewodnik

“Stocznia jest kobietą. Audioprzewodnik” udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest pod adresem:http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.
Herstoria (z ang. „her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do „history” – „jego historia”) to opowieść o roli kobiet w historii, pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach.

Zebrane wywiady pozwoliły przedstawić opowieść o udziale kobiet w narodzinach ruchu społeczno-politycznego „Solidarność”, ale także historię codziennego życia w dawnej Stoczni Gdańskiej głosami bohaterek. Celem zebierania herstorii i historii mówionych jest dotarcie do świadkiń i świadków historii i ocalenie od zapomnienia historii osób i miejsca niezwykłego na mapie i w dziejach Polski.

Projekt “Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej” zrealizowany został przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Partnerzy w pierwszej odsłonie projektu - logotypy. pasek_logotypy_v2

Stocznia Jest Kobietą – edycja druga

W ramach drugiej edycji projektu kontynuowałyśmy zbieranie historii mówionej na podstawie której stworzyłyśmy dwa słuchowiska dotyczących pracy i życia w tym zakładzie oraz jego związków z miastem Gdańsk: „Wodowanie statków w Stoczni Gdańskiej” oraz „Zawody kobiet – część pierwsza”. Udało się je stworzyć wykorzystując kolejne 10 wywiadów przeprowadzonych z byłymi pracownicami Stoczni Gdańskiej. Tematem pierwszego słuchowiska jest wodowanie statków. O wydarzeniu opowiadają zarówno konstruktorzy i nadzorcy produkcji, jak i robotnicy oraz robotnice pracujący na poszczególnych wydziałach. Drugie słuchowisko rozpoczyna cykl nagrań „Zawody kobiet w Stoczni”. W pierwszej części zaprezentowane są przedstawicielki kilku zawodów: strażaczki, suwnicowe, sprzątaczki oraz pracownice służby zdrowia (lekarki, pielęgniarki, salowe).

Słuchowisko „Wodowanie”

Stocznia jest kobietą. Słuchowisko “Wodowanie statków w Stoczni Gdańskiej” by Stowarzyszenie Arteria is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska License.

Słuchowisko „Zawody kobiet”

Stocznia jest kobietą. Słuchowisko “Zawody kobiet – część pierwsza” by Stowarzyszenie Arteria is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska License.

Celem zbierania opowieści mówionych było dotarcie do świadkiń i świadków historii, a tym samym ocalenie od zapomnienia historii osób oraz miejsca niezwykłego na mapie i w dziejach Polski. Poza nagraniem rozmów wykonaliśmy wiele skanów fotografii i dokumentów związanych z pracą w stoczni, które trafiły do cyfrowego archiwum. Dodatkowym aspektem projektu była aktywizacja osób starszych – udało nam się zebrać opowieści kilkunastu osób, które były związane ze tym zakładem w różnym okresie jego działalności. Osoby te pracowały na różnych stanowiskach, co daje możliwość zaprezenowania różnych wspomnień o codzienności Stoczni Gdańskiej. Premiera dwóch słuchowisk odbyła się 10 grudnia 2014 roku.

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

logotypy z 2 edycji