Archiwum cyfrowe

Społeczne archiwum cyfrowe „Stocznia jest kobietą” składa się z archiwum historii mówionej, zdjęć i dokumentów. Znajdują się w nim fragmenty rozmów z pracownicami i pracownikami dawnej Stoczni Gdańskiej, materiały pochodzące z ich prywatnych zbiorów oraz materiały pozyskane z Archiwum Państwowego w Gdańsku.

strona z kroniki stoczniowej
Fragment kroniki stoczniowej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sygnatura APG 1291/1479.

Archiwum pokazuje pracę kobiet w zakładzie w szerokim kontekście uwarunkowań społecznych, politycznych i ekonomicznych. Prezentujemy sylwetki: izolatorek, konstruktorek, prowadzących wózki akumulatorowe, spawaczek i suwnicowych. Ważnymi zagadnieniami są warunki pracy kobiet, relacje ze współpracownikami, wysokość płac, a także działalność społeczna i polityczna (jak udział w strajkach).

Treści zawarte w archiwum cyfrowym konsultowane były z seniorami i seniorkami biorącymi udział w projekcie.

Archiwum powstaje pod adresem: http://stocznia-jest-kobieta.org/archiwum/