O projekcie

Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów

Stocznia_jest_kobietą_logo_20x20

 

“Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów” jest trzecią edycją akcji Stowarzyszenia Arteria realizowanego w partnerstwie z Instytutem Kultury Miejskiej. Ma ona na celu przywrócenie pamięci o kobietach, które pracowały w Stoczni Gdańskiej – zakładzie pracy stereotypowo kojarzonym z męskimi zawodami. Projekt realizowany był od września 2014 do marca 2016 roku w partnerstwie z instytucjami z Polski, Islandii i Norwegii: wspomnianym IKM-em, Archiwum Historii Kobiet Narodowej Biblioteki Islandii oraz Oslo and Akershus University College w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Inspiracją dla autorek był projekt grupy społecznej “Metropolitanka” pod tym samym tytułem.

Aplikacja mobilna jest jednym z działań, które zostały wykonane przy współudziale seniorek i seniorów, pracujących niegdyś w Stoczni Gdańskiej. Umożliwia ona zwiedzanie terenów dawnej Stoczni Gdańskiej ze smartfonem lub tabletem. Zwiedzanie zostało zorganizowane, podobnie jak w innych projektach z serii „Stocznia jest kobietą”, śladem pracy kobiet w zakładzie. Jego ważną cechą jest to, że zachowuje ono perspektywę równościową, a także to, że ukazuje przede wszystkim codzienność Stoczni Gdańskiej.

Głównym celem trzeciej edycji projektu była cyfrowa aktywizacja gdańskich seniorek i seniorów, którzy wzięli udział w ponad 200 godzinach warsztatów na różnych poziomach zaawansowania z zakresu obsługi komputerów, tabletów oraz różnych aplikacji mobilnych. Celem tych działań edukacyjnych było podniesienie kompetencji cyfrowych osób mniej biegłych w posługiwaniu się nowymi technologiami, jak i włączenie ich do działań projektowych.

Przez półtora roku seniorki i seniorzy mieli możliwość zaangażowania się i wykorzystania zdobytej wiedzy. Dwie osoby ukończyły kurs i dołączyły do grona przewodników i przewodniczek po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Podczas spacerów zorganizowanych we współpracy z grupą społeczną Metropolitanka latem 2015 roku opowiadały o swoich doświadczeniach z lat przepracowanych w zakładzie. Dawne pracownice i kobiety związane ze Stocznią podzieliły się swoimi wspomnieniami w 40 relacjach mówionych, na podstawie których powstały cztery słuchowiska. Są one kontynuacją wcześniejszych audycji dotyczących zawodów, które wykonywały stoczniowczynie. Tym razem główny akcent został położony na zagadnieniach współpracy i wzajemnej pomocy kobiet, warunków socjalnych, przebiegu kariery zawodowej i radzenia sobie w trudnych chwilach w Stoczni. Zdigitalizowane  fotografie i dokumenty związane z tymi wspomnieniami znajdują się w aplikacji, publikacji “Stocznia Kobiet” oraz w archiwum cyfrowym.

Organizator: Stowarzyszenie Arteria
Partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej (Polska) | Archiwum Historii Kobiet Narodowej Biblioteki Islandii (Islandia) | Oslo and Akershus University College (Norwegia)

Projekt „Stocznia jest kobietą. Projekt seniorek i seniorów” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner